سؤال: سلام علیکم؛ ۱. نظر علمی معظم له در مورد آثار کلامی و اعتقادی مرحوم(آیت الله) آشیخ مرتضی مطهری استاد فلسفه دانشگاه تهران چیست؟ ۲. آیا معظم له کتب اعتقادی و کلامی مرحوم(آیت الله) آشیخ مرتضی مطهری استاد فلسفه دانشگاه تهران را به جوانان مبتدی که می خواهند شروع به بازسازی و تحکیم اعتقادات خود را بصورت عقلی و استدلالی پیگیری نمایند را معرفی می نمایند؟ اگر نظر معظم له مساعد بود به خواندن این کتب کدام کتب ایشان را برای شروع معرفی می نمایند؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

کتابهای ایشان از جمله منابع قابل استناد و اعتماد است. بدون شک با توجه به احاطه ایشان به مبانی کلامی و فلسفی و نیز قرآن و حدیثی، به مطالب و افاضات ایشان بیشتر می توان اعتماد کرد منتهی به اعتقاد اینجانب نوشته های ایشان با نگاه به آثار استاد آیت الله علامه طباطبائی کامل تر و جامع تر خواهد بود و برای شروع، جوانهای محقق بهتر است از کتاب امدادهای غیبی ایشان آغاز کنند.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 252 views 0