سؤال: سلام علیکم؛ فرد جاهلی در اعمال وضو جهت شستن دستان، آب روی دستان نمی ریخته بلکه علی الظاهر بعد از شستن کف دستان دست تر (به فتح تاء) بر ذراع خود می کشیده، آیا باید تمامی نمازهای خود را قضا کند؟

سوال

باسلام و تحیت؛

اگر موقع دست کشیدن در ذراع، کف و روی دست هم کشیده می شده، کفایت می کند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 293 views 0