سؤال: سلام حکم روزه مسلمانان در کشورهای واقع در مدارات شمالی کره زمین مثل آلمان, سوئد, بلژیک, نروژ و … که در تابستان طول روز از ۱۸ ساعت تا ۲۳ ساعت هم میرسد چیست ؟ باید اذان تا اذان رعایت گردد یا به وقت موطن اصلی بگیرند یا به وقت مکه؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال اگر فرد توان روزه گرفتن در ساعات طولانی را دارد، طبیعی ست که باید روزه بگیرد، در غیر اینصورت اگر امکان سفر دارد، باید هر روز پیش از اذان ظهر از حد ترخص خارج شده، افطار نموده و بازگردد و در روزهای کوتاه تر سال روزه های نگرفته اش را قضا کند. در غیر اینصورت اگر روزه گرفتن برای فرد عادتاً قابل تحمل نبوده و او را دچار ضرر و عسر و حرج کند نباید روزه بگیرد، اگرچه تظاهر به روزه خواری نکرده و در روزهای کوتاه تر نیز روزه هایش را قضا کند.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 244 views 0