سؤال: سلام اگر زنی در عده وطی به شبهه مردی باشد و توسط مرد دیگری(مرد دومی) وطی به شبهه شود آیا به مرد دوم حرام ابدی می شود؟پس از پایان عده میتواند با مرد دوم ازدواج کند؟

سوال

پاسخ:
با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال علی الظاهر ازدواج با فرد دوم حرمت ندارد اگرچه توصیه نمی شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 158 views 0