سؤال: سلام آیت الله بیات برای بقای بر تقلید میت -التزام به تبعیت از فتوی او -التزام به عمل بر فتوی او -یا عمل به فتوی او را ملاک قرار می دهند؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ملاک در بقای بر تقلید از میت، عمل به عنوان اتباع از نظر مرجع تقلید است نه هیچ کدام از فروض مطروحه در سؤال.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 614 views 0