سؤال: سلام ؛ همسر مردی ادعای رابطه پدر و فرزندی میان همسر و چند فرزند خود را دارد،اما مرد انکار می کند.مرد مدعی است که هنگام تولد فرزندان مورد اشاره عقیم بوده است اما نمی تواند این موضوع را اثبات نماید.با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی مشخص می شود که DNA همسر زن و فرزندان زن با هم مطابقت ندارد و از نظر دادگاه رابطه پدر و فرزندی منتفی است.دادگاه حکم به عدم وجود رابطه بنوت صادر می نماید.حال ۱- آیا دادگاه به استناد نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود شباهت در DNA می تواند حکم به زنای محصنه صادر نماید؟ ۲- به عبارت دیگر آیا نظر پزشکی قانونی در حکم به اثبات حد شرعی حجیت دارد؟ ۳- به فرض عدم حجیت چه حکمی بر زن مترتب است ؟ با تشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت ؛

با توجه به اینکه آزمایش DNA اماره بوده، و حجت و قابل استناد می باشد می توان در شناخت نسب از آن استفاده کرد اما به واسطه آن نمی توان حد زنای محصنه را بر کسی جاری ساخت .0
adminfaq 8 سال 0 Answers 256 views 0