سؤال: سلام؛ من برای کارگاهی کار می کنم که محصول آن را می فروشم و در قبال آن پولی دریافت می کنم، و همچنین اگر چند نفر به این کارگاه معرفی کنم تا محصول از این کارگاه خریداری کنند به ما پاداش بیشتری می دهد، آیا درآمد حاصل شده حرام است یا حلال؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که کارگاه قانونی بوده و محصولات تولیدی به جهت شرعی اشکالی نداشته باشد، درآمد حاصله حلال است و تصرف در آن اشکالی ندارد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 400 views 0