سؤال: در منطقه ای مسکونی سگهای ولگرد زیادند شهرداری در ازای جسد هر سگ مبلغی پول می دهد. کسب درآمد از طریق کشتن سگهای مذکور و کشتن سگها جایز است؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

فرض سؤال کاری غیر اخلاقی بوده و توصیه نمی شود. لازم به تأکید است شهرداری موظّف به رعایت حقوق حیوانات بوده و رفتارهائی را بروز دهد که موجب تضییع حقوق حیوانات نگردد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 388 views 0