سؤال: در ماه گرفتگی نیم‌سایه‌ای که هیچ قسمتی از ماه نمی‌گیرد و فقط در اوج ماه گرفتگی نور قسمتی از ماه کم می‌شود که اغلب تشخیص آن جز با ابزارهای رصدی قوی سخت است و ممکن است افراد عادی حتی نتوانند کم شدن نور ماه را بدون ابزار تشخیص بدهند؛ آیا نماز آیات واجب است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛
در فرض سؤال موضوع محقق نشده تا نماز آیات واجب شود.


0
adminfaq 5 سال 0 Answers 126 views 0