سؤال: در صورت شکننده بودن ناخن ها که علی رغم استفاده از انواع ویتامین ها و خوراکی های مفید اما همچنان باعث ایجاد مشکلات زیادی می گردد و از جمله باعث زشتی ظاهر دست زنان شده و حتی این موضوع موجبات ایجاد بی میلی شریک زندگی نسبت به زن را ایجاد کند، آیا استفاده از مواد تقویت کننده که پوشاننده و جذب شونده در ناخن می باشند خللی در وضو و غسل ایجاد می کند؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

خلل در وضو و غسل زمانی ایجاد می شود که مانع فیزیکی وجود داشته باشد.

بنابراین در فرض سؤال بعید است مانع بوجود آید و می شود در زمان وضو و غسل آن ماده تقویتی را زائل کرد و پس از آن دوباره از آن استفاده نمود.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 588 views 0