سؤال: خطبه عقد ازدواج دائم با مهریه معلوم فیمابین زن و مردی جاری شده است. پس از جاری شدن صیغه عقد نکاح، زن و مرد مدتی با یکدیگر زندگی مشترک زناشویی داشته‌ و مساکنت آنها مثبوت است ولیکن پس از مدتی زوج منکر عقد نکاح گردیده و عاقد نیز اعلام میدارد عقد را بصورت صوری خوانده است. حالیه خواهشمند است با توجه به آثار و توالی عقد نکاح از جمله لزوم اجرای صیغه طلاق جهت اختتام رابطه زوجیت و حرمت زن شوهردار، اعلام نظر فرمایید: ۱- وضعیت عقد از لحاظ شرعی به چه نحو است؟ ۲- ادعای متاخر عاقد مبنی بر صوری بودن عقد، چه تاثیری در آن دارد؟ با تشکر من الله توفیق

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال ظاهر یر اصل مقدم است بنابراین خوانده شدن عقد محرز بوده و طرفین هر دو به خوانده شدن عقد اعتراف دارند و ظاهر آن است که عقد نکاح با این خصوصیات از اراده و قصد ناشی است و ادعای عاقد خلاف ظاهر است و مسموع نیست.

بنابراین زوجیت محرز و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است.0
adminfaq 7 ماه 0 Answers 131 views 0

Leave an answer

Browse
Browse