سؤال: حکم شرکت بانوان در ورزش های باستانی و همچنین حضور آن ها در زورخانه چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که مقررات شرعی را رعایت کنند مانعی ندار.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 258 views 0