سؤال: حکم اهدای عضو و پیوند اعضا از فرد مرگ مغزی (که مرگ غیر قابل بازگشت است)به بیماران نیازمند چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در موارد ضرورت طوری که حیات فرد بسته به این پیوند عضو باشد، با تشخیص پزشک حاذق جایز است اگرچه دیۀ آن به عهدۀ پزشک و یا دولت اسلامی ست که چنین اجازه ای را به صورت موردی صادر می کند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 541 views 0