سؤال : باسلام؛ ارسال پارازیت باعث شیوع سرطان نازایی و امراض کبدی می شود؛ آیا ارسال و استفاده از آن مجاز است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که بوجود آمدن این امراض از طریق پارازیت های ارسالی قطعی بوده و یا احتمال عقلائی داده شود که چنین است، به طور حتم ارسال آن حرام و ارسال کنندۀ آن ها ضامن خواهد بود.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 259 views 0