سؤال: حضرت آیت الله. با سلام و عرض تحیت در مورد کشتارهای مسلمین برمه توسط بودائیان به نظرتان مردم مسلمان و کشورهای اسلامی چه باید بکنند. یک سئوال دیگر هم داشتم: چندی است که سایتهای داخلی اقدام به انتشار عکسهایی کرده اند که مربوط به کشتار مسلمانان برمه نیست اما به این موضوع مرتبط دانسته شده است. آیا دروغ گفتن برای کمک کردن به مسلمانان صحیح است؟ با توجه به اینکه این امر ممکن است در مسلمانان ایجاد شک کند که نکند چنین جنایتی در حق مسلمانان برمه اتفاق نمی افتد!

سوال

با سلام و تحیت؛
کشتار به صورت مطلق، قبیح، حرام، غیر اخلاقی، غیر انسانی و از گناهان نابخشودنی است چه متعلَّق آن مسلم باشد چه غیر مسلم چراکه انسان بماهو انسان دارای حرمت است. بنابراین چه کشندگان دارای دین آسمانی باشند یا نباشند، از نظر انسانی و وجدانی محکومند و بر همۀ سازمان های اثرگذار واجب و فرض انسانی است که در برابر این اعمال غیر انسانی، موضع قاطع و موثر اتخاذ کنند تا از آن جلوگیری شود و پس از آن با عوامل و مرتکبین آن برخورد متناسب صورت گیرد.
اما در مورد بخش دوم سؤال لازم به توضیح است که دروغ در هر صورت امری ناپسند و گناهی بزرگ است و با هیچ گناهی نیز قابل مقایسه نیست.


0
adminfaq 8 سال 0 Answers 87 views 0