سؤال: حسینیه ای است که پول مصالح آن پرداخت نشده و مصالح فروش، اعلام نارضایتی کرده است. آیا می شود در آن حسینیه نماز خواند و مجلسی برپا نمود؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ در صورتی که در اصل معامله، فروشنده با رضایت کامل مصالح را داده باشد و تصرف اولیه با بیع لازم الوفا صورت پذیرفته باشد، نماز خواندن و برگزاری مجالس عزاداری در آنجا بلامانع بوده و جایز است.

با این وصف کسانی که متولی حسینیه هستند، موظف به جلب رضایت مصالح فروش خواهند بود و نباید با دیر کردن و یا عدم پرداخت پول، قداست اینگونه اماکن را زیر سئوال ببرند.0
, adminfaq 8 سال 0 Answers 125 views 0