سؤال: تا به امروز از سیگار استفاده نمیکردم ولی اگر بخواهم شروع به استفاده از آن کنم، حکم چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

سیگار کشیدن به دلیل اینکه برای بدن مضر است، جایز نیست.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 150 views 0