سؤال: بنده به خاطر مشکل کلیه مجبور به استفاده سُند شدم. این سوند یکی دو بار از جاش درآمده و باعث شده که ادرار به بخشهایی از لباس برسه. یا در موقع عوض کردن قطراتی از ادرار محتملا به لباس خورده. الان حکم لباسهایی و جاهایی از محل کار و خانه و صندلی که نمیدانیم نجاست خورده یا نه چیست؟ چطوری می شود پاک کرد چیزایی که نمیشه شست مثل کامپیوتر و …

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در هر موردی که شک وجود دارد، محکوم به طهارت است و در مواردی که یقین به اصابت وجود دارد، اگر محل نجس شده جائی مانند کامپیوتر و امثالهم باشد، طهارتش لازم نیست ولی با دست خیس به آنها دست نزند.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 1277 views 0