سؤال: بعضی مواقع کتاب چند سال در انبار می ماند تا بفروش برسد، آیا ناشر می تواند قیمت پشت جلد آنها تغییر دهد و به قیمت روز بفروشد؟ و همچنین آیا کتاب ناشر دیگری را می توان با تغییر در قیمت پشت جلد آن فروخت؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگر کتاب ملک ناشر محسوب شود(یعنی خودش آن را منتشر کرده باشد) و یا ناشر از طرف نویسنده و یا ناشر دیگر، اختیار تام در جهت چاپ و توزیع اثر مورد نظر داشته باشد، می تواند قیمت پشت جلد را تغییر دهد و آن را بروز کند و در این میان تفاوتی بین کتب منتشر شده از سوی خود و یا دیگر ناشران نیست.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 226 views 0