سؤال: بسمه تعالی من چندین سال قبل نذر کرده بودم اگر خانه بخریم ۵یا ۱۰روز در ماه محرم یا صفر هر سال روضه بخوانیم. اما یادم رفت در آن زمان نذرم ادا کنم و اکنون نیز آن خانه را سالهاست فروختیم حال تکلیف من چیست؟

سوال

با سلام و تحیت؛ اگر صیغه نذر خوانده نشده باشد، الزامی در انجام این کار نیست ولی اگر این صیغه نذر به آن شکلی که در منابع فقهی آمده را خواند باشید، این روضه خوانی را ولو به صورت مختصر در منزل فعلی برگزار نمائید.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 413 views 0