سؤال: برخی شرکت های بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث ، کمتر از مبلغ مورد خسارت به زیان دیده پرداخت می کنند و زیان دیده ناراضی از شرکت می گردد. آیا جایز است شرکت بیمه بجای منافع زیان دیده منافع خود را در نظر بگیرد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگر قانون بیمه این موضوع را پیش بینی کرده و کارگزار در زمان قرارداد، موضوع را به صورت کامل به بیمه گذار گفته و قرارداد با اطلاع کامل مورد امضا قرار گرفته باشد، بلااشکال است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 128 views 0