سؤال: برادر وارث ملک مشاع پدری بوده اند. از این بین ۳ برادر ملک را نگه داری و آباد نموده اند و ۲ برادر دیگر نه از لحاظ عملی و نه مالی در ساخت ملک و باغ مشارکت نداشته اند و شفاهی اعلام کرده اند که چیزی نمی خواهند و هزینه نمی کنند و نکردند. حالا با فوت این دو ورثه ایشان مدعی ارث از ملک مذکور، که حالا آباد شده، هستند. آیا شرعا و قانونا ارث به ایشان تعلق می گیرد یا خیر با سپاس فراوان

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال در اصل زمین، وراث دو برادر فوت شده نیز شریک اند اما در منافع و ارزش افزوده و آبادی های صورت گرفته، صرفاً سه برادر احیا کننده زمین و وراثشان حق تملک دارند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 380 views 0