سؤال: با عرض سلام و احترام فراوان و آرزوی سلامتی روزافزون؛ وظیفه انسان ها و خصوصا دولت های اسلامی در قبال خطر انقراض جانوران کم یاب چیست؟ چراکه حیواناتی که نسل شان منقرض می شوند، طبعاً تبعاتی در محیط زیست و طبیعت می گذارند

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ حفظ محیط زیست از وظایف ملی و انسانی بوده و طبعاً جلوگیری از انقراض جاندارانی که مطمئناً در محیط زیست اثرگذارند، وظیفه ای همگانی است و تنها مربوط به یک کشور و یه گروه و جمعیت نبوده بلکه عزم جهانی می خواهد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 23 views 0