سؤال: با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای حضرتعالی؛ احتراماً خواهشمند است به استفتائات زیر که در رابطه با رواج سایت‌های اینترنتی قماربازی مطرح شده، پاسخ فرمایید. حکم شرعی قمار چیست؟ آیا این حکم در قمار از طریق فضای مجازی هم صادق است؟ مبلغ عایدی از طریق چنین رقابت‌هایی حرام است؟ اگر فردی پیش‌تر به این امر مبادرت ورزیده باشد، اکنون چگونه می‌تواند اموال خود را از این مال نامشروع پاک نماید؟ وظیفه شرعی ارگان‌ها و نهادهای نظارتی و قانونی برای مقابله با سایت‌های قماربازی چیست؟ با تشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

الف) قمار از گناهانی است که قرآن با صراحت آن را در کنار خمر قرار داده و از اعمال ابلیسی معرفی کرده است. اجتناب از آن لازم بوده و هر نوع کسب درآمد از طریق آن نامشروع است.

ب) در حرمت آن بین عالم واقع با شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی فرقی نیست.

ج) طبعاً درآمد از این طریق نامشروع است.

د) علاوه بر اینکه باید بین خود و خدای خود توبه کند، اگر صاحبان اموال بدست آمده را می شناسد باید به آنها بازگرداند در غیر اینصورت اگر با اموال دیگری مخلوط شده باشد، دو پنجم مجموعه اموال را به عنوان خمس جدا کرده و در راه خیر مصرف نماید و یا در اختیار شخص دیگری که بهتر است مجتهد جامع الشرایط و اعرف به مصارف خمس باشد، قرار گیرد تا به مصارفش برساند. اما اگر همه اموالش بدست آمده از قمار باشد، حکم گفته شده در مورد همه اموال او صادق است.

ه) این نوع اعمال با مقابله های فیزیکی قابل حل نیست بکه باید از طریق علما، نهادهای فرهنگی، رسانه های سمعی و بصری، احکام فقهی و مضرات فکری، سیاسی و اقتصادی آنها را به مردم توضیح داد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 406 views 0