سؤال: با عرض سلام خدمت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله بیات زنجانی (دام ظله) از نظر حضرتعالی، آنچه که بر هر مسلمانی واجب است در تبری و تولی، چگونه باید ابراز گردد؟ و من الله التوفیق

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

تبری و تولی بیش از آنکه بار عملی داشته باشد، امر قلبی ست به این معنا که انسان با خدای عالم و اولیاء او دوست و همراه بوده که از آن تولی تعبیر می کنند و از دشمنان خدا قلباً و عملاً دور بوده و تبری کند.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 57 views 0