سؤال: با عرض سلام استادی جزوه درسی خودش را در اینترنت می فروشد. اگر جزوه چند نفر با هم بگیرند و همگی استفاده کنند از نظر شرعی اشکالی دارد؟ ( هر کدام یک جزوه مجزا نگیرد) . آیا حق فروشده ضایع می شود؟( کپی رایت)

سوال

پاسخ:
با سلام و تحیت؛
در فرض سؤال استفاده از جزوه بلامانع است مگر اینکه شرط شده باشد که هر فردی باید برای خود یک جزوه تهیه کند که در این صورت اگر فردی گرفته و در اختیار دیگران قرار دهد ضامن است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 216 views 0