سؤال: با سلام کلیه من سنگ ساز میباشد پزشک روزه را به دلیل عدم مصرف اب جایز نمیداند،اگرروزه بگیرم و غذا نخورم ولی آب یا چای بخورم چگونه است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگر پزشک حاذق و امین، روزه گرفتن با این شرایط را برای شما مضر بداند، نباید روزه بگیرید و اگر این وضعیت تا ماه رمضان آینده به همین صورت باقی باشد، قضا هم ندارد لیکن در ازای هر روز روزه گرفته نشده، ده سیر طعام به فقرا فدیه بپردازید.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 450 views 0