سؤال: با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه دشمنان اسلام همواره به دنبال شبهه افکنی در اذهان مسلمانان و محکوم کردن آن هستند و یکی از موضوعاتی که آن را به عنوان سند بدوی بودن و عقب ماندگی عقاید اسلامی و نعوذبالله قرآن عزیز جلوه میدهند مسئله ی جواز ضرب و شتم بانوان در آیۀ ۳۴ سورۀ نساء است که در جهان امروز امری بسیار ناپسند تلقی می‌شود و کمپین‌های جهانی عدم خشونت خانگی علیه زنان وجود دارند و در این باره اسلام را مقصر جلوه می‌دهند و با توجه به اینکه لغت ضرب در قرآن و همچنین در زبان عرب به معانی مختلف به کار رفته است که هیچکدام به معنای ضرب و شتم نیست… و همچنین تاکید پیامبر عالیقدر اسلام (ص) بر حکمفرمایی صلح و صفا و محبت در کانون خانواده در میان زن و مرد که در احادیث و سیرۀ آن جناب بسیار وجود دارد، و همچنین با توجه به سیاق آیه که به راه‌های حل اختلاف را در روابط زن و شوهر مطرح میکند و ابتدا نصیحت، سپس روگرداندن در محل خواب و جدا کردن محل خواب را پیشنهاد میکند، آیا ممکن است “واضربوهن” که مرحله ی آخر از این راهکارهاست، پس از آنکه سایر راه‌ها جواب نداد و مشکلات را برطرف نکرد، به معنایی به غیر از کتک زدن باشد که خودش کینه زاست و باعث تلافی و تقابل می‌شود؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛
ضمن سپاس از توجه به مطلب مورد سؤال، آیۀ مذکور در صدد بیان امر به معروف و نهی از منکر در روابط بین زن و شوهر است. در مواردی که زن و شوهر بنای بر جدا شدن از یکدیگر را نداشته ولی در بین آنها حرف و حدیثی پیش آمده و از ناحیه زن نسبت به شوهر به نوعی ظلمی صورت گرفته، در این صورت با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، رفتار خویش را تنظیم می کنند.
در صورتی که مراتب پائین پاسخ نداد آخرین مرحله آن قطع رابطه با زن است که از مصادیق همان کلمه ضرب است.
در اینجا کلمه ضرب به معنای برخورد فیزیکی و ضرب و شتم مصطلح نبوده و در صورتی که منجر به کبودی و امثالهم شود، دیه و قصاص را در پی خواهد داشت.


0
adminfaq 7 سال 0 Answers 929 views 0