سؤال: با سلام و عرض ادب؛ زوجه ۵۰ ساله ای با داشتن سه فرزند – دو دختر ۲۰ و ۲۲ ساله و یک پسر ۲۵ ساله – با اجازه زوج به همراه فرزندان جهت ادامه تحصیل آنها از ۴ سال قبل به خارج از کشور عزیمت نموده و در آنجا اقامت گزیده است .همسر ایشان که در موطن مانده بود در غیاب وی مبادرت به تجدید فراش نموده است در حالی که مطابق شرایط ضمن عقد این اقدام زوج برای زوجه حق طلاق ایجاد می نماید و در حال حاضر زوجه اول حاضر به ادامه زندگی مشترک با وضعیت فعلی زوج نیست و به واسطه کراهتی که از همسر پیدا کرده قصد طلاق دارد لیکن زوج حاضر به طلاق و جدایی از زوجه اول نیستند از آنجاییکه امکان مراجعت زوجه به کشور و ترک فرزندان وجود ندارد و ادامه این وضع نیز موجب عسر و حرج زوجه گردیده است و شوهر از شروط ضمن عقد تخلف نموده و زوجه دیگری را بدون اجازه زوجه اول تجویز نموده است آیا زوجه اول تحت چنین شرایطی می تواند با توسل به وجود عسر و حرج و تخلف از شرط ضمن عقد با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه نماید یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال با عنایت به اشتراط ضمن عقد، زن می تواند از طریق دادگاه صالح درخواست طلاق نماید.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 283 views 0