سؤال: با سلام و خسته نباشید خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع؛ بنده طلبه سطح ۴ حوزه و دانشجوی دکترای اقتصاد مالی هستم که در حال طراحی صندوق وقف در بازار مالی میباشم مستدعی است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید ۱- آیا وقف پول از منظر اسلام صحیح است ۲- آیا وقف سهام از منظر اسلام صحیح است ۳- بر فرض پذیرش پول و سهام؛ از طریق انتشار اوراق وقف، آیا جایگزینی واقف امکان پذیر است ؛ بدین معنا که مشروط به اینکه وقف و نیت واقف و سائر موارد محفوظ بماند آیا می توان واقف دیگری را جایگزین واقف اول نمود؛ همین بحث در وقف املاک و مستغلات نیز مطرح است که آیا جابجایی واقف امکان پذیر است؛ در صورتی که جواب مثبت باشد افراد می توانند برای مدت کوتاهی نیز از ثواب وقف بهره مند گردند و مطمئن هستند که درصورت نیاز مسیر آنها توسط افراد دیگر ادامه می یابد؟ با تشکر از اینکه با ادله مربوطه پاسخ می فرمایید طول عمر حضرتعالی را از خداوند متعال خواستارم

سوال

با سلام و تحیت؛

در فروض فوق عنوان فقهی وقف منطبق نیست چراکه وقف بر یک ملک ثابت تعلق می گیرد و حق استفاده از ملک یا دیگر منافع، قابل وقف نیست ولی از باب خیرات و مبرات اشکالی ندارد اگرچه عنوان وقف طبعاً بر آن نمی توان نهاد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 226 views 0