سؤال: با سلام و تحیت احتراما مستدعی است بفرمایید: آیا در شرع مقدس سابقه ای مبنی بر استفاده از ” پابند آهنی” برای زندانیان وجود دارد یا خیر؟ چتانچه مسئولان بدون دستور حاکم شرع( قاضی) اقدام به استفاده از ” پابند آهنی” برای زندانیان نمایند آیا عمل آنها اشکال شرعی دارد یا خیر ؟ آیا میتوان زندانی که بخاطر محکومیت مالی مانند مهریه در زندان است از ” پابند اهنی” برای وی استفاده کرد با تشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در باب حدود چیزی به نام پابند در فقه شیعه و احادیث این باب وجود ندارد مگر اینکه قاضی به عنوان تعذیر از آن استفاده کند و چون ظاهر ادلۀ تعذیر هم سنخ با حدود و انواع آن است، به همین جهت در اکثر روایات روی تازیانه تأکید شده است؛ بنابراین به نظر می رسد فتوا دادن به جواز استفاده از پابند ولو به عنوان تعذیر دارای اشکال شرعی است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 476 views 0