سؤال: با سلام و تحیت:آیا وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی مانند :حق تالیف،اختراع و…. از نظر اجتهادی معظم له صحیح می باشد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

با توجه به ادلۀ وقف و تصریحات فقها، متعلق وقف(موقوف) باید عین باشد. بنابراین هیچ چیزی از قبیل حقوق و منافع، قابلیت وقف را ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 369 views 0