سؤال: با سلام و تحیات؛ مهریه زوجه مندرج در سند نکاح عبارت است از (( تعداد ۷۰۰ سکه طلای بهار آزادی در قبال یکصدوچهل متر از بنای احداثی واقع در قطعه زمین مسکونی بشماره ثبتی ۲۰۸۲ از فاز ۱ بلوک ۱۷ واقع در شهر جدید هشتگرد بر اساس پروانه ساختمانی شماره ۱۱۸۹۹ مورخ ۸۶/۷/۱۲ بر ذمه زوج باقی است تا زمانی که ملک مزبور بنام زوجه منتقل شود و سکه های مذکور کن لم یکن خواهد بود)) اولا حکم چنین مهریه ای چیست؟ دوم اینکه زوجه اکنون بدلیل افزایش قیمت سکه علی رغم ارسال اظهارنامه از سوی زوج مبنی بر آمادگی جهت انتقال سند از حضور در دفترخانه استنکاف ورزیده و مطالبه ۷۰۰ سکه را نموده است ، آیا زوج ملزم به پرداخت ۷۰۰ سکه می باشد ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

در فرض سؤال اگرچه مهریه همان سکّه است ولی در ضمن عقد شرط شده که اگر ملک مذکور (با خصوصیاتی که در سؤال آمده است) به زوجه واگذار گردد، وی از سکّه صرف نظر کرده و ملک مزبور را به عنوان مهریه قبول کند و او نیز این شرط را پذیرفته است؛ بنا براین چون زوج آماده انتقال سند است برای زوجه پذیرفتن شرط لازم الوفاست.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 489 views 0