سؤال: با سلام و احترام خواهشمندم در خصوص موضوعات ذیل فتوای شرعی مبذول فرمایید . اول ) زوجین در دادگاه ایران اقدام به اخذ گواهی عدم امکان سازش می نمایند و پس از اجرای تشریفات قانونی نسبت به ثبت واقعه طلاق رجعی در دفترخانه رسمی طلاق اقدام نموده اند و زوجه قبل از تمام شدن مدت عده طلاق و پس از تاریخ ثبت طلاق یائسه می شود. با توجه به یائسه شدن این خانم در فاصله زمانی ثبت واقعه طلاق تا انقضای مدت زمان عده طلاق رجعی و توجه به اینکه زن یائسه عده ندارد و طلاقش، طلاق بائـن قلمـداد می شود ، دیگر نیازی به نگه داشتن باقی زمان عده نمی باشد یا بایستی عده طلاق رجعی را بطور کامل نگه دارد ؟ ( در این خصوص قانون ساکت است ) دوم ) زوجه در ابتدای شروع زندگی مشترک ، جهیزیه ای از قبیل تلویزیون ، یخچال و فریزر و کلیه لوازم ضروری جهت شروع به زندگی مشترک را به مـحل زندگی مشتـرک خویـش و همسرش می آورد ؛ و از دارایی خویش آنها را خریداری کرده است ، حالیه با توجه به این موضوع ، فی ما بین زوجین در خصوص جهیزیه چه عقدی از عقود معین اسلامی جاری و ساری است و در صورت بروز اختلاف در تعیین عقد ، کدام یک از احکام عقود معین اسلامی را بایستی بر روابط ایشان حاکم دانست ( اجاره ، ودیعه ، قرض ، هبه ، عاریه و یا . . . ) ؟( قانون در این مورد ساکت است ) سوم ) آیا از زمان صدور گواهی عدم امکان سازش تا زمان ثبت طلاق ، زوجه مستحق نفقه می باشد یا خیر ؟ ( قانون در این مورد نیز ساکت است )

سوال

با سلام و تحیت؛ ۱- مطابق روایت هارون بن حمزه، اگر یک حیض دیده باشد باید تا دو ماه دیگر عدّه نگهدارد و اگر ندیده باشد باید تا سه ماه عدّه نگهدارد.
۲- اموال مورد نظر در ملکیت زن باقی است و اختیار آن اموال با اوست و اگر به شوهر اجازه استفاده بدهد، از قبیل اباحه در تصرف است و تملک نیست، مگر آنکه زن مالی را بعنوان ملک شوهرش تعیین کرده باشد و کسی که ادعای تملیک دارد، باید آن را اثبات کند و اصل آن است که آن مال در ملکیت زن باقی است.
۳- اگر هنوز شرایط برای انجام وظایف همسری فراهم باشد، نفقه لازم است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 234 views 0