سؤال: با سلام و احترام خواهشمندم در خصوص موضوع ذیل فتوای شرعی مبذول فرمایید . همانگونه که در فقه اسلامی خوانده ایم از زندان به عبارت ” عذاب ” نام برده اند ؛ و می دانیم که اقراری که از روی شکنجه و عذاب باشد بی اعتبار است ؛ آیا به این ترتیب از نظر شرعی بر تحقیقی که از متهم در بازداشتگاه یا زندان می شود می توان اثری بار نمود یا خیر ؟

سوال

با سلام و تحیت؛ مطابق روایات متعدد اسلامی بالخصوص تصریحی که امیرالمومنین(ع) فرموده اند، چنین تحقیقاتی فاقد اثر حقوقی و شرعی است.


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 411 views 0