سؤال: با سلام و احترام، زنی که حق طلاق در عقدنامه به او داده نشده است تقاضای طلاق میدهد و با استفاده از روشهای غیر قانونی مانع رسیدن ابلاغیه های دادگاه به شوهرش میشود. لذا شوهر به دلیل عدم اطلاع از اقدام زن امکان حضور در جلسات دادگاه و دفاع از خویش را از دست میدهد. در نتیجه قاضی دادگاه رای طلاق را (با وجود عدم حضور و اطلاع شوهر) صادر میکند. حال سوال مشخص من این است که صرف نظر از قانونی بودن این طلاق آیا از لحاظ شرعی این طلاق صحیح است؟ حکم شرعی روابط زناشویی زن در صورت ازدواج مجدد چه می باشد؟ با تشکر

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛
در فرض سؤال اگر اجرای صیغه طلاق واجد شرایط شرعی و فقهی بوده باشد – مانند حضور شاهدین عادلین یا احراز عسر و حرج به صورت عادی و متعارف برای زن و مانند آن- ظاهرا طلاق اشکالی ندارد.


in progress 0
adminfaq 11 ماه 0 Answers 173 views 0

Leave an answer

Browse
Browse