سؤال: با سلام و آرزوی سلامتی شما -پدر بزرگم در زمان حیاتش مقداری زمین داشته که متعلق به مالکان بوده و او در آنها کشاورزی می نموده که بعد از فوتش کلیه آنها بنام مادربزرگم و در تملک ایشان بوده و پس از تقسیم اراضی بعنوان کشاورز این زمینها شناخته شده و سند بنام او ثبت گردیده حال یکی از فرزندان ایشان قبل از مادربزرگم فوت نموده آیا به ورثه این فرزند سهم الارث از این زمینها تعلق میگیرد با تشکر فراوان

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

در فرض سؤال مادامی که (مادر بزرگ) در قید حیات است، حق استفاده از زمین مربوط به او می باشد و به عنوان سهم الارث به کسی نمی رسد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 283 views 0