سؤال: با سلام وتحیات با توجه به مسئله زیر: ((اگر مالک مال خود را در اختیار کسى بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردى سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولى شرایط مضاربه در آن لازم نیست.)) لطفلا نظرمبارکتان در خصوص این سوالات مرقوم فرمایید . با تشکر فراوان ۱-آیا مالک ( جاعل /سرمایه گذار) میتواند بعد از عقد قرارداد(سود حاصله از درآمد بصورت نصف) فی مابین مبلغی را ماهیانه علی الحساب (بعنوان مثال ماهی ۳۵ هزار تومان) از عامل (کار کننده با پول سرمایه گذار)در یافت نماید ودر پایان قرار دارد با یکدیگر مصالحه نمایند ؟ ۲-آیا مالک می تواند در ضرر های احتمالی که ناشی از بی تجربگی عامل می باشد شریک نباشد؟

سوال

با سلام و تحیت؛
پاسخ سؤال اول: در صورتی که حقیقتاً جعاله باشد و قصد فرار از ربا در بین نباشد، فرض سؤال اشکال ندارد.
پاسخ سؤال دوم: اگر در زمان انعقاد قراداد با عامل شرط شود که چنانچه بر اثر قصور یا بی تجربگی ضرری متوجه سرمایه شد عامل جبران نماید، بلا اشکال است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 402 views 0