سؤال: با سلام منظور از ارشدیت و اصلحیت در صفات متولی موقوفه چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

ظاهر ارشدیت سن است کمااینکه ظاهر اصلحیت توان فکری و عقل و تدبیر است.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 265 views 0