سؤال: با سلام برای قربانی کردن گوسفند نر باید باشد یا ماده؟ ایا گوسفند ماده را میتوان قربانی کرد؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛

در فرض سؤال قربانی کردن گوسفند ماده اشکالی ندارد ولی بهتر است در همه موارد گوسفند نر قربانی شود.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 15553 views 0