سؤال: با سلام اینجانب اخیرا در یکی از شهرهای اروپایی ساکن شده ام با توجه به اینکه یافتن فقیر مسلمان برای مصرف زکات فطره بسیار مشکل است آیا می توان زکات فطره را به تنها مسجد شیعیان این شهر بدهیم که برای هزینه های مسجد مصرف کنند هزینه های مسجد می تواند در قالب هزینه های کارهای فرهنگی، قبوض و کرایه ها، خرید تجهیزات و یا تعمیرات دسته بندی شوند

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که مورد نیاز مسجد باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 319 views 0