سؤال: با سلام اگر مادری در زمان حیات خود به پسر بزرگ خود گفته باشد که پس از فوت ایشان در هنگام انحصار وراثت به یکی از دختران خود از سهم الارث خودش مقدار بیشتری زمین برسد ولی آنرا ننوشته باشند و در مراجع قانونی ثبت نشده باشد . آیا آن دختر میتواند در این خصوص مدعی باشد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

فرض سؤال نیازمند اثبات است و اگر دختر بتواند به بقیه ورثه این ادعا را ثابت کند، می تواند از سهم الإرث بیشتری بهره مند گردد اگرچه تصالح با دیگران توصیه می شود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 140 views 0