سؤال: با سلام اخیرا پزشکانی با تبلیغات واهی نسبت به بالن گذاری در معده جهت لاغری اقدام می نمایند. خانم اینجانب تحت تاثیر این تبلیغات اقدام به این کار نمود که موجب پاره شدن معده و مرگ او گردید. با عنایت به سوره النساء آیات ۱۱۶ الی ۱۱۹ که خداوند می فرماید: ” شیطان ریا کار که لعنت خدا بر او باد گفته بندگان را وادار می کنم آنچه را که خدا آفریده تغییر دهند ” و با توجه به اینکه در هیچیک از دانشگاههای کشور این رشته تدریس نمی شود، از آن مرجع عالی قدر تقاضا دارم اعلام فرمایند که این عمل از نظر شرعی چه حکمی دارد.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگر این عمل جراحی تحت نظر پزشک حاذق صورت گرفته باشد، منع شرعی ندارد چون می توان آن را نوعی درمان محسوب کرد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 326 views 0