سؤال: با سلام احتراما نظر به برگزاری برنامه زیارت عاشورا و انواع قرائت ادعیه در ساعات اداری اول صبح در ادارات و مراجعه ارباب رجوع به ادارات در این ساعات و عدم حضور کارمند بجهت تکریم و پاسخگویی به مراجعین ،سوال داشتم آیا شرکت (کارمند)در این برنامه ها آن هم در ساعات اداری مجاز می باشد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

در فرض سؤال در صورتی که موجب تضییع حقّ کسی بوده و اذهان عامّه را نسبت به ادارات و نهاد ها و ارگانهای دولت اسلامی مشوّش سازد و در نتیجه کارآیی نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد، جایز نیست.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 466 views 0