سؤال: با سلام آیا وجود موی گربه در لباس نماز گذار باعث ابطال نماز میگردد. درصورت ابطال لطفا استدلال را بیان نمایید

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

مطابق روایت مؤثقه ابن بکیر از امام صادق(ع)، اگر گوشت، پوست یا موی حیوان حرام گوشت روی لباس نمازگزار باشد، نمازش باطل است.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 123 views 0