سؤال: با سلام.آیا میتوان عقیقه فرزند را به جای روز هفتم در روز دوم تولد انجام داد؟ آیا با یک قربانی میتوان برای دو فرزند نیت عقیقه نمود؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ در فرض اول سؤال، عقیقه مستحبّ مؤکّدی بوده و انجام آن در روز هفتم بهتر است و در فرض دوم سؤال برای هر بچّه یک عقیقه لازم است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 523 views 0