سؤال: با سلام آیا شهادت علما مبنی بر صلاحیت و دیانت و شایستگی شخص جهت امر تولیت موقوفه , و دارای تحصیلات عالیه بودن فرد را واجد صفت ارشدیت و اصلحیت مینماید؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

این شهادت فرد را واجد شرط اصلحیت می کند ولی در مورد شرط ارشدیت کارائی ندارد مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که مراد از ارشدیت همان اصلحیت است.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 245 views 0