سؤال: با سلام آیا در نمازهای یومیه طرز قرار گرفتن دستها در سجده برای خانم و آقا متفاوت است؟ چون من شنیده ام که دست خانمها باید از آرنج تا کف دست به زمین بچسبد ولی در آقایان چسبیدن فقط کف دست به زمین کافی است . اگر حکمی که درباره خانمها شنیده ام صحیح است جکم نمازهای خانمی که تا به حال فقط کف دستش به زمین چسبیده است چیست؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ مطالب مندرج در سؤال جنبه استحباب داشته و رعایت آنها ضرورتی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 113 views 0