سؤال: با سلام، اینجانب از مقلدین حضرت عالی میباشم و در خصوص انتخابات آتی جویای نظر جناب عالی هستم. با توجه به اینکه موکلینی که اینجانب برای رای دادن منظور نظر داشته ام و اغلب از انسانهای صالح و خادم بوده اند هیچ کدام جهت شرکت در انتخابات اقدام ننموده و توجیهشان رد صلاحیت و سلب آبرو از طرف شورای نگهبان میباشد، ممکن است تکلیف شرعی خود را در مورد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه این سال بدانم.

سوال

با سلام و تحیت؛
شرکت در انتخابات از مصادیق عملی امر به معروف به شمار می رود؛ حال امر به معروف ممکن است گفتاری، کرداری، رفتاری و یا عملی باشد.
همانطوری که فقها ذکر فرموده اند وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همراه با شرایطی است که بدون تحقق آنها نمی توان بر وجوب آن فتوا داد و از آن شرایط، احتمال اثرگذاری و نیز تشخیص مصداق معروف و منکر است.
باید به این نکته نیز توجه داشت که امر به معروف و نهی از منکر از امور اجتماعی است و بقدری اهمیت دارد که امیر المومنین می فرماید امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید وگرنه بدترین آدم ها بر شما مسلط خواهند شد و هر چه دعا کنید نیز به اجابت نخواهد رسید. اگر می خواهیم به این اصل عمل کنیم باید به همۀ جوانب، آثار و تبعات آن توجه کنیم.
بنابراین تشخیص مورد و فرد صالح و اثرگذاری آن موکول بر خودتان است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 293 views 0