سؤال: با توجه به اینکه در نماز مستقیم بنده با معبود در حال مکالمه و عبادت است‌،آیا می توان در ذکر سجده و تشهد از ضمیر “کَ” بجای ضمیر “هُ” استفاده کرد ؟ مانند وحدک و لا شریک لک سبحان ربی الأعلی و لک الحمد

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

کلمات نماز تعبّدی ست و طبعاً  نمی توان آنها را تغییر داد و تغییر آن نوعی مکالمه شخصی محسوب است نه ذکر سجده و رکوع نماز.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 503 views 0